Pilot musí být zdravý, jinak velmi riskuje

Létání je sice nejbezpečnější způsob dopravy, ale v praxi jde bezpečnost ruku v ruce s různými faktory. Kromě technického stavu letadla hraje roli také zdravotní stav a kondice pilota. Ten, chce-li létat bezpečně, se musí na řízení letadla plně soustředit. Dopravní piloti jsou navíc zodpovědní nejen za vlastní život, ale také za životy mnoha cestujících. Na zdravotní způsobilost pilotů jsou kladeny poměrně vysoké nároky. Pilot nemůže do vzduchu, pokud by se během letu mohl jeho zdravotní stav zhoršit natolik, že by tím byla ohrožena bezpečnost letu. Lékař může udělit určitá omezení, která se vztahují např. na létání v noci, nutnost použití brýlí či řízení letadla pouze ve funkci druhého pilota. Osvědčení zdravotní způsobilosti je vydáno pouze žadatelům, jejichž zdravotní stav odpovídá požadavkům Nařízení komise EU 1178/2011. Dobrá zpráva pro zájemce, kterému nebylo osvědčení z důvodu zdravotního handicapu vydáno, je, že většinu onemocnění lze úspěšně léčit. Moderní medicína dokáže mnoho a v případě včasného odhalení nemoci mohou lékaři zabránit nevratným škodám. Všichni piloti však osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy nepotřebují. Pilotování soukromého letounu je podmíněno osvědčením 2. třídy. Pilot však nesmí letět, pokud si je vědom snížení zdravotní způsobilosti, které by mohlo zkomplikovat bezpečnost letu. V praxi se může jednat o užívání léků (inzulin, léky ovlivňující psychiku apod.) či podstoupení léčby/chirurgického zákroku ovlivňující reakce pilota. Co z toho plyne pro vás? Za knipl usedejte jen tehdy, když vám to zdravotní stav dovolí. A létáte-li s vypůjčeným strojem, nezapomeňte si sjednat pojištění pilotů. Bude se vám hodit v momentě, kdy na stroji způsobíte škodu – pojišťovna ji za vás zaplatí. Levné pojištění pilotů on-line najdete například v nabídce pojišťovny ERGO na ergo.cz.

Publikováno: 02. 02. 2018

Kategorie: Rady a tipy

Autor: Ivana Křivánková