Jak je to se škodlivostí elektronických cigaret

Prodejci elektronických cigaret označují dým vycházející z elektronické cigarety často jako páru. Ve skutečnosti jde o aerosol, tedy směs pevných a kapalných částic v plynu. V elektronických cigaretách není tato náplň zapálena a aerosol neobsahuje látky vznikající hořením, jako oxid uhelnatý a dehet. Forma tabákové cigarety je problémová již před použitím. K výrobě filtru je použit acetát celulózy, u papírku uhličitan vápenatý a hořečnatý, oxid titaničitý a dusičnan draselný. Tabák má mnoho přidaných látek, jako třeba čpavek, který zlepšuje vstřebávání nikotinu. E-liquid v elektronické cigaretě je složen převážně z propylengylokolu, glycerolu, někdy nikotinu a aromat. Složení e-liquidu také lze měnit podle typu příchuti. Stále se zmiňují dotazy škodlivost elektronických cigaret.

Škodlivost elektronických cigaret

Během kouření tabákové cigarety do sebe kuřák inhaluje více než 4 000 nebezpečných látek. Vaping ale pouze při zahřátí e-liquidu částečně rozloží glycerol a propylenglykol v náplni podle bodu varu každé z uvedených látek. Podle typu použitého e-liquidu můžeme v konečném aerosolu najít stopy některých nebezpečných látek, jako je mutagen glyoxal a methylglyoxal, které se v tabákovém kouři nevyskytují. V aerosolu elektronických cigaret, které zkoumala VŠCHT byl zjištěn v minimálním množství trimethylpyrazin, který je nepříznivý pro zdraví kuřáka. Látky mají tak zanedbatelné množství oproti tabákovým cigaretám, že se dá hovořit o minimálním množství. Mezi krátkodobé účinky kouření elektronických cigaret lze zařadit zvýšené množství vydechovaného oxidu dusnatého, látky signalizující zánětlivou reakci v plicích. Formaldehyd, těžké kovy i některé další škodlivé látky se pak dají najít v tabákovém kouři i v aerosolu elektronických cigaret. Množství je ale u e-cigarety naprosto zanedbatelné.

Elektronická cigareta

Podstatným rozdílem je koncentrace těchto látek v elektronických cigaretách, která je nižší než v klasických cigaretách 9× až 450×, což je naprosto skvělé. Účinky dlouhodobého kouření elektronických cigaret zatím nejsou známy. Přechod kuřáka na elektronické cigarety tak jednoznačně vede k menšímu poškození zdraví u kuřáků i lidí vystavených aerosolu místo tabákového kouře. U mnoha kuřáků se při půlročním výzkumu prokázalo, že jim právě e-cigarety pomohli nahradit běžné cigarety a na konci tohoto výzkumů již běžné cigarety přestali kouřit úplně. Díky vysokému zatížení tabákových výrobků známou spotřební daní je vaping a elektronická cigareta daleko levnější variantou.

Publikováno: 03. 12. 2017

Kategorie: Lifestyle

Autor: Ivana Křivánková

Tagy: škodlivost elektronické cigarety