Lifestyle

Jak je to se škodlivostí elektronických cigaret

Prodejci elektronických cigaret označují dým vycházející z elektronické cigarety často jako páru. Ve skutečnosti jde o aerosol, tedy směs pevných a kapalných částic v plynu. V elektronických cigaretách není tato náplň zapálena a aerosol neobsahuje látky vznikající hořením, jako oxid uhelnatý a dehet. Forma tabákové cigarety je problémová již před použitím. K výrobě filtru je použit acetát celulózy, u papírku uhličitan vápenatý a hořečnatý, oxid titaničitý a dusičnan draselný. Tabák má mnoho přidaných látek, jako třeba čpavek, který zlepšuje vstřebávání nikotinu. E-liquid v elektronické cigaretě je složen převážně z propylengylokolu, glycerolu, někdy nikotinu a aromat. Složení e-liquidu také lze měnit podle typu příchuti. Stále se zmiňují dotazy škodlivost elektronických cigaret.

Škodlivost elektronických cigaret

Během kouření tabákové cigarety do sebe kuřák inhaluje více než 4 000 nebezpečných látek. Vaping ale pouze při zahřátí e-liquidu částečně rozloží glycerol a propylenglykol v náplni podle bodu varu každé z uvedených látek. Podle typu použitého e-liquidu můžeme v konečném aerosolu najít stopy některých nebezpečných látek, jako je mutagen glyoxal a methylglyoxal, které se v tabákovém kouři nevyskytují. V aerosolu elektronických cigaret, které zkoumala VŠCHT byl zjištěn v minimálním množství trimethylpyrazin, který je nepříznivý pro zdraví kuřáka. Látky mají tak zanedbatelné množství oproti tabákovým cigaretám, že se dá hovořit o minimálním množství. Mezi krátkodobé účinky kouření elektronických cigaret lze zařadit zvýšené množství vydechovaného oxidu dusnatého, látky signalizující zánětlivou reakci v plicích. Formaldehyd, těžké kovy i některé další škodlivé látky se pak dají najít v tabákovém kouři i v aerosolu elektronických cigaret. Množství je ale u e-cigarety naprosto zanedbatelné.

Elektronická cigareta

Podstatným rozdílem je koncentrace těchto látek v elektronických cigaretách, která je nižší než v klasických cigaretách 9× až 450×, což je naprosto skvělé. Účinky dlouhodobého kouření elektronických cigaret zatím nejsou známy. Přechod kuřáka na elektronické cigarety tak jednoznačně vede k menšímu poškození zdraví u kuřáků i lidí vystavených aerosolu místo tabákového kouře. U mnoha kuřáků se při půlročním výzkumu prokázalo, že jim právě e-cigarety pomohli nahradit běžné cigarety a na konci tohoto výzkumů již běžné cigarety přestali kouřit úplně. Díky vysokému zatížení tabákových výrobků známou spotřební daní je vaping a elektronická cigareta daleko levnější variantou.

Přidat komentář

Click here to post a comment

Kde vám můžou pomoci

Reklama

Chcete udělat něco pro svoje zdraví? Moderní sauny mají prokazatelně prospěšné účinky na lidské tělo. Nechte si postavit sauny na míru od firmy Saunasystem.

Máte problémy s otěhotněním? Umělé oplodnění může být cestou k vytouženému dítěti.

Bactoral